Оказион.КнигИко.com - оказион за икономическа литература

Икономикс

За контакт:
Стефанка Ловчалиева

Населено място: София
Телефон: skype: fanickca
E-mail: fanika@gmail.com
Всички обяви от този потребител
  224 разглеждания от 13.03.2016 г.
  Тип: ПродаваНеупотребяван предмет
  Категория: Икономически теории
  Подкатегория: Анализ
  Местоположение: София
   Преподаването на икономикс в Университета за национално и световно стопанство вече има своя история. Значителен принос за това има и настоящият учебник. Пет години изминаха от първото му издание. То се изчерпа, независимо от големият брой учебници по икономикс с различно наименование, които са в обръщение на книжния пазар. Това е своеобразен признание на неговата полезност и сигнал за подготовката на второ издание.

Икопомикс и политическа икономия
Авторите и сега се придържат към разбирането, че икономиксът не е друго наименование на политическата икономия, макар някои да употребяват двете понятия еднозначно. Вглеждането в съдържанието на курса по икономикс води до заключение, че не става дума за семантично различие, а за различие по същество.
Когато се възприеме разбирането, че ресурсите са оскъдни, а желанията да се потребяват блага безгранични, интерпретацията на икономиката става съвършено различна в сравнение с нейното обяснение, когато изходен постулат е - "ресурсите са неограничени". Разбирането, че благата са оскъдни, е носещата конструкция на курса по икономикс, от която израства и неговата вътрешна логика.
Тръгнеме ли от оскъдността на благата, неизбежно стигаме до алтернативната цена и пределните величини. Средните величини не са достатъчно надеждни за измерване на реалната икономика, но заедно с пределните стават превъзходен аналитичен апарат. Пример за това са средната и пределната склонност към потребление и спестяване. Като ансамблово съчетание те придават брилянтен вид на функциите на потребление и спестяване. В политическата икономия, която се асоциира предимно с класическата теория, пределните величини са само загатнати.
От оскъдността на благата икономиксът извежда пределната норма на заместване, от която лесно се стига до рационалното поведение на предприемача. Модерното икономическо мислене по принцип е маржинално и икономиксът с цялото си съдържание възпитава такова мислене. Потребителите и производителите постоянно правят избор между алтернативи.
В детерминантите на стопанското поведение се включват и очакванията на предприемачите. Едва ли може да има спор относно значимостта на очакванията за динамиката на макроикономическите променливи. Големи сегменти на макроикономическата теория дължат своя финес на този детерминант, въведен от икономикса в анализа на икономиката. Теориите за инерционната инфлация, за естествената норма на безработица, за функциите на потребление и спестяване, построени върху фактора очакване и проверени емпирично, заемат съществено място в курса по икономикс.
Върху основата на изходния постулат за оскъдността на ресурсите и алтернативната цена е изграден и разделът за полезността на благата и тяхното разпределение и потребление. Той присъства и в класическата политическа икономия, но в икономикса е наситен с въведения от маржиналистите аналитичен апарат.
На какво учи икономиксът
На въпроса на какви основни икономически принципи се стреми да научи студентите, Джеймс Тобин - лауреат на Нобелова премия за икономика и професор в Йейлския университет, отговаря: първо, да усвоят концепцията за алтернативните разходи, второ, да се научат да подреждат приоритетите в икономиката, трето, да разбират идентичността в макроикономиката - например това че, Y=С+I+С+NХ (Y- национален доход, С - потребление, I - инвестиции, G - правителствени разходи, NХ - нетен експорт). Студенти, които разбират идентичността в икономиката, имат познания за нея много повече и от най-популярните политици.
Икономиксът е съхранил мисълта на френския икономист от миналия век Фредерик Бастия, че лошият икономист вижда само непосредствения, видимия ефект, а добрият винаги се интересува и от вторичния резултат на стопанските решения, който се появява значително по-късно от първоначалния. В неговата методология трайно е вкоренено разбирането на Кейнс, че икономиксът по-скоро е метод, апарат за разсъждение, техника на мислене, отколкото доктрина. Обичайните раздели в курсовете по икономикс са въведение, микроикономикс, макроикономикс и международен икономикс. Структурата на тяхното съдържание е въпрос на преподавателски предпочитания, но обхватът им е еднакъв в представителните учебници. Ето защо може да се говори за стандартно съдържание. Друг е обхватът на познатите курсове по политическа икономия. В тях материята е групирана въз основа на формационния подход.

   Цена: 15 лв.

Снимки към тази обява

    

      Добави във Facebook

send Изпрати на приятел  print Разпечатай   


[Назад] [Начало] [Горе] 

Обяви по градове
Нашето предложение...
Бизнес информатика
Бизнес информатика
13 лв.
footer